St. Maarten Chamber of Commerce & Industry

Kamer van Koophandel en Nijverheid

Serving the Island of St. Maarten, Dutch Caribbean

Online Registration Forms in DUTCH

Dutch Format    Inschrijving eenmanzaak

Dutch Format   Inschrijving v.o.f. of c.v. 

Dutch Format   Inschrijving a.b.v., b.v. of n.v. 

Dutch Format   Inschrijving coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij 

Dutch Format   Inschrijving stichting, stichting particulier fonds of vereniging           

Dutch Format   Inschrijving buitenlandse rechtspersoon 

Dutch Format   Inschrijving nevenvestiging 

Dutch Format   Inschrijving gevolmachtigde 

Dutch Format   Inschrijving vennoot 

Dutch Format   Inschrijving functionaris(sen) 

Dutch Format   Diverse wijzigingen

Dutch Format   Curatele, bewind, opheffing

Dutch Format   Overige opgaven

Dutch Format   Aanvulling 

Dutch Format   Deponering bescheiden

Dutch Format   Wijzigingen functionaris(sen)Model Form      Certificate of Origin 
Form Q en Form Z   New/Changes to Foundation Gebruik Formulier Q en Z
Federation Form F - New Federation registration
Name Check Request - Click Hier